Booking.com

KONKURS: Wygraj bilet na pierwszy lot do Dublina

Poleć znajomemu
Drukuj artykuł
Wtorek, 14 Marca 2006

Poznaliśmy już zwycięzców konkusu przygotowanego przez linie lotnicze RYANAIR i portal LATAJZNAMI.PL. W konkursie można było wygrać bilet z Łodzi do Dublina i z powrotem.

Najciekawsze odpowiedzi na pytanie dlaczego chcielibyście odwiedzić Irlandię przysłali:
- Alicja Krakowska z Łodzi
- Paweł Witowski z Kutna
- Michał Mielczyk z Warszawy
- Anna Kuch z Częstochowy
- Witold Mularski z Łodzi

Zwycięzcy wygrali dwuosobowe bilety na przelot z Łodzi do Dublina i z powrotem. Serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ BILET NA PIERWSZY LOT DO DUBLINA"

1.Organizatorem konkursu jest portal LATAJZNAMI.PL. Nagrody do konkursu "Wygraj bilet na pierwszy lot do Dublina" ufundowały linie lotnicze RYANAIR.

2.W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która uznaje zasady podane poniżej i spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie przez organizatora konkursu - portal LATAJZNAMI.PL i fundatora nagród - linie RYANAIR.

3.Nagrody - 5 (pięć) dwu-osobowych biletów na przelot z Łodzi do Dublina i z Dublina do Łodzi - otrzymają osoby, których odpowiedź na zadane pytanie okaże się najciekawsza. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest opłacić podatki i opłaty lotniskowe (około 130 PLN za osobę w obie strony). Linia lotnicza RYANAIR zastrzega, że opłaty te mogą być dokonane tylko za pośrednictwem kart kredytowych VISA Classic, VISA Gold lub MasterCard. Wylot z Łodzi możliwy jest tylko 4 kwietnia 2006 roku. Data powrotu ustalana jest z przewoźnikiem firmą RYANAIR.

4.Konkurs trwa od 15 marca 2006 roku do 26 marca 2006 roku. Dane niezbędne do wystawienia rezerwacji muszą być dostarczone przez uczestników konkursu najpóźniej do 26 marca 2006 roku.

5.W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane bezpośrednio z portalem LATAJZNAMI.PL, linią lotniczą RYANAIR, a także z podmiotami związanymi z nimi kapitałowo.

6.Zgłoszenie do udziału w konkursie możliwe jest tylko poprzez wejście na adres portalu internetowego www.latajznami.pl oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Do odpowiedzi na pytanie należy dołączyć dane niezbędne do późniejszego otrzymania rezerwacji. Są to:
- imię i nazwisko uczestnika
- adres e-mail uczestnika
- proponowana data powrotu
- numer telefonu kontaktowego uczestnika

Brak danych spowoduje, że zgłoszenie do konkursu uważać się będzie za nieważne.
Dane uczestnika zostaną przekazane firmie RYANAIR, która następnie skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia rezerwacji.

7.Portal LATAJZNAMI.PL po wyłonieniu zwycięzców konkursu zawiadomi o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu.

Portal LATAJZNAMI.PL zastrzega sobie możliwość zmiany zwycięzców, w przypadku nie spełnienia warunków określonych w punkcie 6.
W wypadku nieodebrania lub niewykorzystania nagrody z jakichkolwiek przyczyn, zwycięzcy Konkursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do organizatora - portalu LATAJZNAMI.PL, ani firmy RYANAIR, w szczególności o zapłatę odszkodowania, chyba że nieodebranie lub niewykorzystanie nagrody nastąpiło z wyłącznej, umyślnej winy organizatorów.
Jeżeli Uczestnik podał dane nieprawdziwe lub niepełne, a został wytypowany na zwycięzcę Konkursu, portal LATAJZNAMI.PL zastrzega sobie możliwość wyboru innej osoby, której przyzna nagrodę lub zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w ogóle. Zdanie poprzednie stosuje się również do sytuacji, gdy kontakt ze zwycięzcą konkursu za pośrednictwem podanych przez niego danych jest niemożliwy lub utrudniony.
Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

8.Portal LATAJZNAMI.PL opublikuje listę zwycięzców na stronie www.latajznami.pl 27 marca 2006 roku.

9.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 6 w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez portal LATAJZNAMI.PL i firmę RYANAIR.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w pkt. 6 w celach marketingowych przez portal LATAJZNAMI.PL i RYANAIR.
Portal latajznami.pl informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie na podane w zgłoszeniu konto poczty elektronicznej przez LATAJZNAMI.PL i RYANAIR informacji o konkursie lub informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje takie nie będą stanowić niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 tej ustawy.
Każdy zwycięzca konkursu udzieli portalowi LATAJZNAMI.PL i RYANAIR zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w pkt. 6 w celach marketingowych, w szczególności w celu opublikowania w portalu
www.latajznami.pl.

10.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PODZIEL SIĘ:
Google Plus
Twitter
Facebook